Tilstandsrapport

Når en bolig skal legges ut for salg i markedet må den ha en tilstandsrapport. Dette er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en bygningssakkyndig. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og forteller om boligens tilstand og vedlikeholdsbehov.

En forskrift til avhendingsloven definerer tydelige minimumskrav til tilstandsrapporten. Disse må innfris for at rapporten er godkjent og kan brukes som en del av salgsdokumentene. Forskriften gir også tydelige instrukser for hva den bygningssakkyndige skal vurdere og hvordan flere av undersøkelsene skal gjennomføres.

De fleste boliger i dag selges med en slik tilstandsrapport. Det gir en trygghet for selger og kjøper at forhold av viktighet trekkes frem av en objektiv og ekstern aktør. I tillegg vil det som står skrevet i tilstandsrapporten anses å være kjent for kjøper, og gir derfor ingen reklamasjonsrett så lenge avviket er presisert i rapporten.

Bruk gjerne kontaktskjemaet nedenfor til å ta kontakt:

Postadresse

Bøgata 25c
0655 Oslo

Kontaktinformasjon

post@tktakst.no

Thor Runar Johansen:
916 02 014
thor@tktakst.no

Kim Stampen Andersen:
480 78 530
kim@tktakst.no

Org.nr: 930058041